ONLİNE ÖDEME
gizemelifbuyukyildirim@izmir.av.tr
0 507 633 17 47
  • Faaliyet Alanlarımız Yerelde Güçlü, Bölgede Etkili
  • Hakkımızda Akademik Çalışma Kültürü
  • Profesyonel Hukuki Çözümler Yeni Nesil Online Danışmanlık
  • Uzman Kadro Hukuki Danışmanlık ve Dava Avukatlığı

KURUMSAL

PROFESYONEL HUKUKİ ÇÖZÜMLER

2018 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, aynı sene Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans eğitimine başlamıştır.

Av. Gizem Elif Büyükyıldırım
Av. Gizem Elif Büyükyıldırım , İzmir Aliağa Avukat, İzmir Avukat,  Avukat, Hukuk Bürosu,  yakınımdaki avukat, Hukuki Danışmanlık,

YAYINLARIMIZ

Av. Gizem Elif Büyükyıldırım , İzmir Aliağa Avukat, İzmir Avukat,  Avukat, Hukuk Bürosu,  yakınımdaki avukat, Hukuki Danışmanlık,

Kamu personel hukuku, idare hukuku içinde geniş bir alanı kapsamaktadır. Bu eserde, Kamu Personel Hukukunun yargı kararlarıyla zenginleştirilmesi yolu tercih edilerek eserin hem uygulayıcılar hem akademisyenlere hitap etmesi amaçlanmıştır. Ayrıca kitabın uygulamaya yönelik bir çalışma olması için çaba harcanmıştır.

Diğer taraftan kamu personel hukukunu düzenleyen kanun ve diğer düzenleyici işlemlerin sayısal ve hacimsel çoğunluğu karşısında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu temel alınmıştır. Kamu görevlilerinin büyük çoğunluğunun bu Kanuna tabi olması ve özel kanunlarında düzenleme bulunmayan durumlarda Devlet Memurları Kanunu hükümlerinin uygulanması böylesi bir yöntemin tercih edilmesine sebebiyet vermiştir. Devlet Memurları Kanunu dışında tutulup kendi kanunlarına tabi personel ayrıca ele alınmış, kitabın kapsamı içine dahil edilmiştir.